remarketing

Remarketing: Naháňačka v online marketingu

Predstavte si, že zákazník prišiel na váš web, určitú dobu tam pobudol a odišiel. A teraz si predstavte, že si toho zákazníka dokážete nájsť a pritiahnuť späť. Ba dokonca presvedčiť k nákupu. Ideálne, že? To je, prosím pekne, cieľ remarketingu, dôležitého nástroja v rámci internetovej reklamy. Kvalitná online stratégia bez remarketingu v súčasnosti snáď ani nemôže existovať.…