Údaje o Starbomedia

Starbo Media s.r.o.

Dlhá nad Váhom 446
927 05 Dlhá nad Váhom

IČO: 52 324 591
DIČ: 2120971655
IČ DPH: SK2120971655 
Zapísaný v obchodnom registri OS Trnava, vložka 44137/T

Telefón

Kancelária

Máte nejaké otázky alebo požiadavky? Kontaktuje nás!